Sõnapilv

See on rakendus, mis joonistab sõnapilve valitud sõnaliigi lemmade sageduste põhjal murdekorpuses. Valikute muutmisel vajuta kaardi uuendamiseks nuppu 'Värskenda'. Info sõnaliikide lühendite kohta leiad siit.
Laadi joonis alla