Murdenähtuste levikukaart

See rakendus võimaldab visualiseerida keelenähtuste levikut eesti murretes. Hetkel on rakenduses võimalik kaardil kuvada 7 keelenähtust. Enda andmetabeli kasutamiseks vali nähtuseks 'Oma_tabel' ning lae üles csv-fail (täpsemad juhised ja nõuded leiad vahelehelt 'Juhised enda andmefaili kasutamiseks'. Andmetabeli uuendamiseks vajuta nuppu 'Värskenda'. Küsimuste, probleemide ja ettepanekute korral võta meiega ühendust aadressil maarja-liisa[punkt]pilvik[ät]ut[punkt]ee.Laadi joonis alla

Enda andmetabeli kasutamiseks on vaja järgmisi samme:

1. Sisendfail peab olema tabel, millel on kaks tulpa ('Murre' ja 'Variant') ning tulpades vastavalt murrete nimetused ja mingi keelenähtuse variandid. Kui ühes murdes esineb mitu varianti, tuleb need kõik eraldi ridadele kirja panna. Variantide puhul on turvalisem mitte kasutada erisümboleid, mille sisselugemisel võib tekkida probleeme. Puuduvate väärtuste puhul märkida tabelisse 'NA'. Rakenduses on võimalik kasutada järgmisi murdejaotusi: 8 murde jaotus (ida, kesk, lääne, Mulgi, ranna, saarte, Tartu, Võru), 9 murde jaotus kirdemurdega (ida, kesk, kirde, lääne, Mulgi, ranna, saarte, Tartu, Võru), 9 murde jaotus Seto murdega (ida, kesk, lääne, Mulgi, ranna, saarte, Tartu, Võru, Seto), 10 murde jaotus (ida, kesk, kirde, lääne, Mulgi, ranna, saarte, Seto, Tartu, Võru). Tabelit on kõige mugavam teha mõnes tabeltöötlusprogrammis (nt Microsoft Excel või Libre Office Calc).

2. Sisendfail peab olema salvestatud csv-formaadis (comma-separated values), kus tulpi eraldavad semikoolonid.

3. Sisendfail peab olema UTF-8 kodeeringus. Kodeeringut saab kontrollida ja muuta näiteks Notepad++ programmis (Encoding -> Convert to UTF-8 -> Save).