Korrespondentsanalüüs

See on rakendus, mis joonistab korrespondentsanalüüsi graafiku valitud analüütilisi ja sünteetilisi paralleelvorme ilmestavate nähtuste kohta murretes. Nominaalseid nähtusi (kohakäänded vs kaassõnad) ja verbaalseid nähtusi (kvotatiivi, passiivi ja eituse vormid) on võimalik vaadata kas eraldi või koos. Tegu on lihtsa korrespondentsanalüüsiga, mis kuvab ainult murrete ja nähtuste vahelisi sageduspõhiseid seoseid, mitte aga nähtuste või murrete omavahelisi seoseid. Vahekaartidel kuvatakse ka analüüsi väljund ning sisendtabel. Valikute muutmisel vajuta nuppu 'Värskenda'.
Laadi joonis alla